Information från förskollorna

15 oktober

Tid: 12:30 – 13:30

Pedagoger från förskollorna i området kommer och informerar om sin verksamhet.