Hur upplever barn och unga corona?

I över ett år har vi levt med covid-19 och restriktioner i samhället. Hur tänker barn och unga kring pandemiåret? Det ska en ny studie ta reda på. För ett år sedan genomförde forskare vid Uppsala universitet en undersökning där över 1000 barn och unga i åldrarna 4-18 år från hela landet berättade om sin syn på ’corona’. För de yngre barnen rekommenderas en förälder att vara med när de svarar på frågorna.

Var med och delta i ett forskningsprojekt som leds av institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap på Uppsala universitet. Klicka på länken.

barnochungaomcorona.se    

Läs mer här om studien I över ett år har vi levt med covid.pdf (PDF, 94 KB)

27 maj 2021