iHUB-kurs på Gottsunda Öppna förskola Kristallen

Tisdagen den 5 april kl.10.30-15.00 startar iHUB, kurs i samhällsinformation och föräldraskap.

Vi kommer prata kring fem områden, utbildning och arbete, hälsa, förskola och skola, påverkan och kultur och fritid.

Vill du veta mer eller anmäla dig till kursen ring Nadja på 0730-711242 eller ring Öppna förskolan på 0725-936354

16 mars 2022