Öppettider v.38

Måndag
9.30- 11.30, 0- 6år
Sångstund 11.00

Tisdag
10.00- 12.00 iHub

13.00- 15.00, 0- 6år
Sångstund 14.30

Onsdag
Babygrupp 09.30- 11.30, 0- 18 månader. Uppsökande verksamhet, Alla barn i förskola är på plats
Sångstund 11.00

Babygrupp 13.00- 15.00, 0- 8 månader
Sångstund 14.30

Torsdag
09.30- 11.30, 0- 6år
Familjeenheten, BVC, MVC, samt utbildning och jobbcenter är på plats. MVC har temasamtal!
Sångstund 11.00

13.00- 15.00, 0- 6år
Sångstund 14.30

Fredag
10.00 Föräldrafika med teckentema på Kulturpunkten i Gottsunda Centrum

Med reservation för ändring!

19 september 2023