Treklangens öppna förskola och Kristallens öppna förskola blir en öppen förskola

Från den 4 februari 2019 slår vi ihop våra verksamheter till en öppen förskola. Fortsättningsvis kommer vi heta Gottsunda öppna förskola Kristallen.

Treklangens öppna förskola och Kristallens öppna förskola slås ihop och kommer fortsättningsvis att arbeta tillsammans i samma lokaler som tidigare. Vi är samma personal och kommer att fortsätta med den verksamhet som vi har i nuläget. Båda hemsidorna kommer att fungera som informationskanaler under vårterminen.

Vi önskar alla välkomna till Gottsunda öppna förskola Kristallen!

Nadja, Anna-Lena, Hanna och Sandrine

1 februari 2019