Temasamtal kring barn och föräldraskap

3 december

Tid: 14:00 – 15:00

Familjebehandlare från Gottsunda familjeenhet bjuder in till samtal kring föräldraskap, syskonbråk, känsloutbrott, vardagsrutiner m.m.

Välkomna!