Öppettider våren 2021

Måndag  10.00-12.00 (0-6 år) Ute vid dungen mitt emot "Treklangenhuset"
Sångstund kl.11.00 

Tisdag 10.00-12.00 (0-6 år) Ute på gården
Sångstund kl.11.00 

Tisdag 13.00-14.30 (0-6 år) Ute vid dungen mitt emot "Treklangenhuset"
Sångstund kl.14.00

Onsdag  10.00-12.00 (0-6år) Ute på gården
Sångstund kl.11.00 
Digital  iHUB-kurs kl.12.30-14.00

Torsdag  10.00-12.00 (0-6 år) Ute på gården
Sångstund kl.11.00 

BMM, BVC och Råd och Stöd deltar digitalt på Teams kl.10.30-11.30

Torsdag 13.00-14.30 (0-6 år) Ute vid dungen mitt emot "Treklangenhuset"
Sångstund kl.14.00

Fredag  10.00-12.00 (0-6 år) Ute vid dungen mitt emot "Treklangenhuset", april-september är vi på Gipen vid den "stora stenen"
Sångstund ca kl. 11.00
Digital  iHUB-kurs kl.10.00-12.00


Vi har även sångstund, babytecken m.m digitalt på Teams. Läs mer på facebook eller här på hemsidan. 

Vi har inte lördagsöppet under våren 2021

 

 

 

Uppdaterad: