Öppettider Obs! Gäller ej våren 2021

Måndag  10.00-12.00 (0-6 år) ute
Sångstund kl.11.00 

Tisdag 10.00-12.00 (0-6 år) ute på gården

Sångstund kl.11.00 

Babygrupp 0-6 månader inomhus kl.9.30-11.30 och kl.13.00-15.00. Sångstund kl.11.00 och kl.14.30.

Onsdag  10.00-12.00 (0-6år) ute på gården

Sångstund kl.11.00 

Torsdag  10.00-12.00 (0-6 år) ute på gården

BMM, BVC och Råd och Stöd är här
Sångstund kl.11.00 

Babygrupp 0-6 månader inomhus kl.9.30-11.30 och kl.13.00-15.00. Sångstund kl.11.00 och kl.14.30.

BMM, BVC och Råd och Stöd är här på förmiddagen

 

Fredag  9.30-12.00 (0-6 år) ute
 Sångstund ca kl. 11.00

 

Lördagsöppet ute på gården

Kl. 10.00-14.00

 

 

Uppdaterad: