Öppettider vårterminen 2023

Måndag  9.30-11.30: 0-6 år sångstund kl.11.00

Tisdag 10.00-12.00: iHUB-kurs i samhällsinformation och föräldraskap. För att få mer information ring: 073-0711242. 

Tisdag 13.00-15.00: 0-6 år aktiviteter utifrån gruppen.

Onsdag Babydag
0-18 månader
9.30-11.30  sångstund kl.11.00
0-10 månader 13.00-15.00 sångstund 14.30
                              
Torsdag, Familjecentralsdag  9.30-11.30: 0-6 år sångstund  kl.11.00.
 Temasamtal kl.10.00-11.00 
Torsdag 12.30-14.30: 0-6 år, aktiviteter utifrån gruppen.

Fredag  10.00-12.00 Utedag (0-6 år) sångstund ca kl. 11.00.
Vi leker och sjunger tillsammans. April-september är vi på Gipen vid den "stora stenen", oktober-mars på en trevlig plats i Gottsunda, se hemsidan, Instagram eller Facebook.


Öppettider på Sfi för föräldralediga mammor, prata med pedagogerna på öppna förskolan för mer information.

Uppdaterad: