Samverkan kommunens familjeenhet

Uppsala kommun har fyra familjeenheter. På Gottsunda Öppna förskola Kristallen samverkar vi med Gottsunda Familjeenhet. Du kan möta någon av dem direkt i vår verksamhet.

Familjeenheten kan erbjuda samtal om det som bekymrar. Som föräldrar kan man få stöd i i vardagliga situationer, t.ex i föräldrarollen, relationer.

COPE-föräldrautbildning finns för dig som är förälder och som vill ha stöd i föräldraskapet och hitta nya sätt att minska tjat och bråk i familjen.

Läs mer om Familjeenheterna.

Mottagningstelefon 018 – 727 61 70

 

Uppdaterad: