Gottsunda Öppna förskola Kristallen

Gottsunda Öppna förskola Kristallen är en del av Gottsunda familjecentral. Till oss kan du som är förälder eller nära vuxen komma med barn tills de börjar förskoleklass (0-6 år).

Gottsunda Öppna förskola Kristallen finns på Valthornsvägen 3 B intill vårdcentralen i Gottsunda Centrum plan 3.

Öppna förskolan arbetar familjecentrerat med barnet i centrum. På Öppna förskolan arbetar förskollärare med stor erfarenhet och kunskap om bland annat barns utveckling. Vi har tystnadsplikt. Vi har ett nära samarbete med barnavårdscentralen (BHV), barnmorskemottagningen (BMM) och familjeenheten Råd och Stöd. I vår verksamhet finns också möjlighet att träffa dietist, tandhygienist, fysioterapeut, bibliotekarie med flera.

Våra lokaler är utformade för att stimulera barns utveckling, här finns till exempel möjlighet till rörelse, rollekar, ateljéverksamhet, bygg och konstruktion.

Varje dag har vi sångstund, det brukar vara en uppskattad och glädjefull stund.

Det finns fika till självkostnadspris och möjlighet att värma medhavd mat.

På Öppna förskolan finns personal som förutom svenska också talar arabiska, engelska och franska.

I samarbete med Utbildnings- och jobbcenter Gottsunda kan du som är mammaledig studera Sfi, svenska för invandrare, på A-, B-, C- och D-nivå.

Varmt välkomna till oss!


Uppdaterad:

Andra sidor under: Gottsunda Öppna förskola Kristallen