Samverkan Region Uppsala

Gottsunda Öppna förskola Kristallen samverkar med mödra- och barnhälsovården i Gottsunda som är belägen i Gottsunda centrum. Deras adress är Valthornsvägen 3 B, plan 4.

Barnavårdscentralen i Gottsunda

Telefontider:
Måndag – fredag 8-17

Telefonnummer 018-6117810

Barnmorskemottagningen i Gottsunda

Erbjuder graviditetskontroller, preventivmedelsrådgivning, gynekologisk cellprovstagning, ungdomsmottagning för tjejer och killar m.m.

Telefontider:
Måndag – fredag 8-17

Telefonnummer 018-6117810

 

Uppdaterad: