Samverkan

På Gottsunda Öppna förskola Kristallen arbetar vi familjecentrerar vilket innebär att vi har ett nära samarbete med Uppsala Regions mödra- och barnhälsovård i Gottsunda och kommunens Råd & Stöd-verksamhet i Gottsunda. Vi har familjer med barn 0-6 år i centrum.

I anslutning till våra lokaler kan du som mamma och är föräldraledig studera SFI (svenska för invandrare) eller SVA (svenska som andraspråk). När lektionerna är slut för dagen kan du och ditt barn komma in på Öppna förskolan och träffa andra föräldrar och barn. Vill du läsa svenska på SFI måste du anmäla dig till SFI-mottagningen på Navet Kungsgatan 85, telefon: 018-7272210.

Vi har också andra verksamheter som vi samverkar med t.ex. biblioteket, Folkuniversitetet, Medborgarskolan, Gottsundakyrkan och Upplandsstiftelsen.

 

Uppdaterad: