Uteverksamhet på Öppna förskolan

Öppna förskolan erbjuder verksamhet ute från vecka 6 med ett max 15 vuxna personer. Vi följer direktiven från Folkhälsomyndigheten med att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om någon är sjuk.

Vi kommer även att fortsätta erbjuda digitala grupper.
Håll koll på aktuella tider och scheman för både våra fysiska och digitala träffar på vår hemsida och på Facebook.

8 februari 2021